Przysięga Ratownika WOPR
Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swe godło niebieski krzyż i złotą kotwicę, przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne, dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku, pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy i działania zależeć może życie ludzkie.
„Ratownicy zjawiają się gdy ty potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę
Walczą- .....aby inni mogli żyć”
W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie mają znaczenia.
Stanisław Knoff, Gdańsk
Będąc Ratownikiem Wodnym:
Ratujesz Życie, Rozwijasz się , Poznajesz nowych ludzi.
Lubisz pływać?
Chcesz pomagać innym? Jesteś odpowiedzialny? Przyłącz się do NAS!
Poprzedni
Następny

PRAWO

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kont rolę wyznaczonego obszaru wodnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

sprawie uprawiania turystyki wodnej

USTAWA z dnia 8 września 2006

o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

Przewiń do góry