Przysięga Ratownika WOPR
Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swe godło niebieski krzyż i złotą kotwicę, przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne, dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku, pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy i działania zależeć może życie ludzkie.
„Ratownicy zjawiają się gdy ty potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę
Walczą- .....aby inni mogli żyć”
W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie mają znaczenia.
Stanisław Knoff, Gdańsk
Będąc Ratownikiem Wodnym:
Ratujesz Życie, Rozwijasz się , Poznajesz nowych ludzi.
Lubisz pływać?
Chcesz pomagać innym? Jesteś odpowiedzialny? Przyłącz się do NAS!
Poprzedni
Następny

DLA WODNIAKÓW

WSPARCIE DLA NAWIGATORÓW

organizatorów spływów kajakowych i żeglarskich, oraz innej turystyki

 

Jezioro Gopło leży na trasie drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski.
Szlak Turystyczny o nazwie: Wielka Pętla Wielkopolska też biegnie przez nasze malownicze jezioro.
Aby ułatwić i uatrakcyjnić żeglowanie po tym odcinku trasy pragniemy przybliżyć urządzenia i budowle wodne, oraz atrakcje turystyczne napotkane nad brzegami. Opisy spływu zawiera jej kilometraż i ułożony jest chronologicznie.

Trasę mierzymy płynąc z południa na północ.

Odcinki stanowiące drogę wodną są dostępne zawsze poza okresem zamarznięcia. Organizując spływ poza sezonem letnim należy ustalić przedtem godziny i dni otwarcia śluz (w weekendy bywają nieczynne, co skutkuje przenoszeniem kajaków).

W związku z obserwowaną ekspansją urządzeń GPS postaramy się uaktualniać dane o współrzędne geograficzne opisywanych miejsc.

Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby zamieszczone dane były często aktualizowane i uzupełniane. W przypadku stwierdzenia niezgodności bądź nieścisłości będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje uzupełniające nasz opis.

Droga wodna Warta – kanał Bydgoski łączy Wartę pod Koninem z kanałem Bydgoskim w rejonie Bydgoszczy. Dalej w prawo do Wisły lub w lewo do Warty / Odry

Szlak składa się z czterech charakterystycznych odcinków:

Kanał Ślesiński – 32,0 km

Rozwiń aby zobaczyć
Liczy 32 km (od km 0,00 do 32,00) i łączy rz. Wartę z Jeziorem Gopło.

Jest pierwszym odcinkiem drogi wodnej Warta – K. Bydgoski. Zaliczony do
II klasy.

Składa się z liczącego 8,5 km długości kanału sztucznego z
dwiema śluzami, następnie przechodzi w systemat jezior połączonych ze
sobą, i to: jezioro Pątnowskie, Mikorzyńskie, Śleśińskie, oraz połączone
z nimi przekopem o długości 1,8 km jezioro Czarne. Stanowią one liczące
17,5 km długości stanowisko szczytowe drogi wodnej. Końcowym odcinkiem
jest kanał łączący jezioro Czarne z Gopłem długości 7,8 km dwiema
śluzami obniżającymi do poziomu Gopła.

Turystycznie kanał zaliczany jest do Wielkiej Pętli Wielkopolskiej.
Trasa kanału przebiega przez malownicze krajobrazy charakterystycznych
dla polodowcowych pagórków, wzniesień morenowych i sandr pojeziernych.
Niewątpliwą atrakcją spływu kanałem są śluzy i jeziora, przez które przepływamy.

Cztery śluzy żeglugowe jednokomorowe o konstrukcji betonowej
pokonujące spad wynoszący 8,76 m. Łączna długość szlaku po jeziorach
wynosi 16,29 km i stanowią one zarazem jego stanowisko szczytowe. Kanał
posiada także dwie przepompownie ( w Morzysławiu i Pątnowie) i jaz
ulgowy (w Gawronach). Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 22 do 25 m i
jest on oznakowany znakami żeglugowymi pływającymi i brzegowymi.
Głębokość wody w kanale waha się od 1,30 do 2,20 m.

Rozpoczynając od Konina w kierunku północnym przepływamy przez
śluzę nr 1 Morzysław i śluzę nr 2 Pątnów.( Kanał Morzysławski ). Po jej
pokonaniu wpływamy na Jezioro Pątnowskie , dalej na Jezioro Wąsosko –
Mikorzyńskie i ostatnie – Jezioro Ślesińskie.

Z jeziora Ślesińskiego kanałem dopływamy do śluzy nr 3 Gawrony, a
po ok. 2 km ostatnia śluza nr 4 Koszewo.( Kanał Ślesiński ). Przed nami
jeszcze ok. 5 km i wpływamy na Jezioro Gopło ( Mare Polonicum ).
Okres nawigacji: koniec kwietnia-listopad. Przy WWŻ prześwity wszystkich mostów wynoszą ponad 4,0 m.
Aby ze spokojem odbyć rejs J. Pątnowskie – Kruszwica – J. Pątnowskie 7-dniowy czarter wydaje się być najbardziej optymalny. 

 

Kilometr / GPSOpis
0,000Połączenie Kanału Ślesińskiego z rz. Wartą
Niedaleko Konina na wysokości miejscowości Morzysław. (kilometraż Warty
to 406,6 km) Granica NW w Koninie i Lądzie
0,360z prawej Przepust wałowy z klapą zwrotną konst. żelbet. klapa stalowa 1,2 x 0,8 mech. wyciągowy ślimak ręczny
0,360linia wys. napięcia Eśn wł. RZGW
0,420z prawej Przepompownia Q = 6m3/s kl. Bud. II, rok bud. 1966. Pompy typ PR 37,5 szt 5 Q=1,2 m3/s, silniki el. 50 kw
0,430wlot do przepompowni w Morzysławiu
0,430z lewej miasto
0,430śluza. komorowa nr 1 Morzysław.
Dług. 56.0 m
szer. 9,60 m, śr. wys. piętrz.0,48. Wrota powodziowe, dwuskrzydłowe „0”
dół -78,53, „0”góra -79,53. kolejna śluza za 7,52 km.
Głównym
zadaniem tej śluzy jest prowadzenie gospodarki wodnej przy współpracy ze
śluzą Pątnów – odbywa się tu kontrolowane upuszczanie wody do
Warty.Zlokalizowana przy śluzie pompownia umożliwia pompowanie wody w
kierunku przeciwnym – dzięki czemu możliwe jest zasilanie w wodę jezior
szczytowych na kanale.
Telefon: (63) 243-35-31
0.460z lewej nabrzeże dł. 270m, wł.Fugo+WART – EKO ścianka typu Larsen, wyciągi linowe, stacja benzynowa
0,660z prawej wylot kanału przepompowni w Morzysławiu
0,760Kolektor sanitarny O 160 pod dnem kanału -zk.
0,870z prawej zrzut wód deszczowych z piaskownika rów otwarty umocniony brukiem i kiszką faszynową
1,000z prawej miasto Laskówiec
1,000linia wys. napięcia E
1,040most drogowy Konin – Sompolno konstr. żelbetowa
1,070gazociąg O 160 pod dnem kanału
2,240linia wys. napięcia Eśn
2,270most kolejowy Warszawa – Poznań konstr. stalowa, dł. 29,3 m
2,280z lewej Wylot rów melioracyjny z byłej odkrywki KWB Konin rura betonowa 2 x O 60
2,300gazociąg O 160 pod dnem kanału – 2 szt. rura osłonowa
2,700linia wys. napięcia Enn
3,600z prawej wieś Rudzica
3,600most drogowy Rudzica konstr. żelbetowa
4,800z prawej zrzut wody z rowu opaskowego wokół stawów hodowlanych GR Gosławice rura stalowa O 800
5,300z prawej Zrzut wody ze stawów hodowlanych GR Gosławice rura stalowa O 1000
5,600z prawej wieś Anielew
5,600most drogowy Anielew żelbetowy 1-przęsłowy
5,650z prawej zrzut wody ze stawów rybnych GR Gosławice rura stalowa O 1000
6,000linia wys. napięcia Ewn
6,100z lewej wylot rów melioracyjny odprowadzającego wodę z dołów potorfowych O 2,3 m
7,500z lewej miasto Gosławice
7,840z lewej wylot rów melioracyjny odprowadza wodę GR Gosławice, Acipol, El. Konin
7,880z prawej wlot do przepompowni w Pątnowie
7,900z lewej miasto Pątnów
7,900z prawej Przepompownia Pątnów rok bud. 1966 Qmax=5,8 m3/s kl. Bud. II pompy szt. 5
7,95śluza. komorowa nr 2 Pątnów
dług. 58 m, szer. 9,6 m, a różnica poziomów 1,37 m. kolejna śluza za 16,3 km
kl. bud. I. rok budowy 1937-1939 „0” dół 79,82 m; „0” góra 79.80 m. Telefon: (63) 242-75-24
W jej pobliżu znajduje się kanał zrzutowy ciepłej wody obiegu
chłodzenia elektrowni konińskich. Część ciepłej wody doprowadzana jest
do awanportu, przez co woda nie zamarza tu zimą. Zlokalizowana jest na 8
km kanału.
8,050z lewej śluzantówka Pątnów awanport konst. metal – drewn
dług. 32m, szer.0,55 m 5 pomostów, dł 4,5 m, szer. 0,55 m
8,110z lewej zrzut wody ciepłej z elektrowni Konin, GR Acipol Kanał szer. 20 m
8,120z prawej wylot z przepompowni w Pątnowie
8,150linia wys. napięcia Eśn
8,350linia wys. napięcia Eśn
8,400most drogowy Pątnów konst. żelbetowa za nim jez.
Pątnowskie, nad jego zatoką z lewej Gosławice: zamek – muzeum i kościół z
XV w. (dojście do nich to około 2 km od przystani położonej przy
ruchliwej drodze relacji Konin – Ślesin),
w prawo można kanałem z
jedną przenoską kajaku przez jaz popłynąć na jez. Licheńskie do znanego
sanktuarium maryjnego w Licheniu (do plaży przy starym kościele 4,2 km)
8.500wpływamy na Jez. Pątnowskie. Powierzchnia 283 ha.
Średnia głębokość wynosi 2,6 m najgłębsze miejsca 6,0 m. Woda z jeziora
wykorzystywana jest przez elektrownię Pątnów, co sprawia, że jest
nieustannie podgrzewane. Są miejsca gdzie temperatura wody sięga 30 i
więcej stopni.
8,800z prawej zrzut wody chłodniczej ZE PAK przelew ścianka szczelna typu Larsen szer. 6 m, pietrzenie 0,4 m
10,500z lewej wieś Łężyn
10.700wypływamy z Jez. Pątnowskiego
10,850z lewej zrzut wody chłodniczej ZE PAK przelew ścianka szczelna typu Larsen szer. 5 m, piętrz 0,3 m
10,950most drogowy Łężyn ; most kolejowy KWB Konin konstr. żelbetowa
10,980linia wys. napięcia Eśn
11.000wpływamy na Jez. Wąsowskie, Mikorzyńskie
Północna część jeziora nazywana jest jeziorem Mikorzyńskim, a południowa
Wąsoskim. Powierzchnia 251 ha. Jezioro ma ok. 7 km długości. Średnia
głębokość to 11,5 m ; najgłębsze miejsca mają 36 m. Dzięki zasilaniu
jeziora ciepłą wodą z pobliskich elektrowni jego temperatura latem
oscyluje w granicach 26 stopni. Znajdują się tu liczne ośrodki
rekreacyjno – wypoczynkowe.
11,600z lewej Wyspa Klary
11,700z prawej nabrzeże przystań jachtowa + kąpielisko
rekreacyjne, betonowe, przystań jachtowa, dł. 25 m, kąpielisko 15×15
pomost stal-drewn L=15m, O=1,5 wł. Z.Jóźwiak
11,780z prawej Ośrodek wypoczynkowy Bernardynka pomost pływający 10×4 wł. Józef Jóźwiak
12,000 z lewej wieś Honoratka
12,700 z prawej nabrzeże betonowe L=53 m, szer. 4,0 m pomost pływ. 13×2,5
12,950z lewej nabrzeże betonowe, ZHP Konin, pomost 72×4 z dojściem 13×6
13,000z prawej wieś Wąsosze
13,300 z lewej przystań żeglarska „Bosmat” + PAK pomost 50 x 2.0 z dojściem 30 x 2.0
13,550linia wys. napięcia Eśn
14,000z lewej wieś Mikorzyn
14,147 z lewej Ośrodek wypoczynkowy Witing pomost 60 x 1,6 z dojściem 8 x 1, 6 – 4 szt.
14,200z prawej wieś Wąsowskie Holendry
14,320z prawej przystań jachtowa 9 stanowisk pomost 8,5 x 1,5 z dojściem 53 x 1,5
15,470z prawej ośrodek wypoczynkowy „Delfin” pomost 45×2 z dojściem 15×2 wł. J. Małkiewicz
15,500 z lewej wieś Lubomyśle
15,500z prawej wieś Półwiosek Stary i pomost pływający 12,0 x 1,5 m z dojściem 10×1,5 m
16,000wieś Lubomyśle
16,220z lewej Strażniczówka wodna RZGW Poznań pomost 12,5×2,3
16,500z prawej nabrzeże stalowe ścianka typu LARSEN przystań jachtowa 5 stanowisk
16,500z lewej miasto Ślesin
17,115most drogowy Ślesin most kol wąskotorowej konst. żelbetowa „0” 82,285
17,121linia wys. napięcia Tf.
17.200wypływamy z Jez. Wąsowskie, Mikorzyńskie
17.200wpływamy na Jez. Ślesińskie
17,350z prawej nabrzeże OSIR Ślesin L=150 m, konst bet, pomost stal-drew 50×2 szt.5
17,770z prawej pomost metalowo – drewniany L=12m, szer=12m
18,250 z prawej nabrzeże betonowe dł=40m, szer=15m
18,500z lewej pomost stalowo – drewniany pomost stal. – .drew 15×10 z dojściem 15 x 2
18,750z lewej nabrzeże rekreacyjne, betonowe 35 m , kąpielisko 30×18 pomost 35×2 przystań żeglarska KWB Adamów
18,900 z prawej nabrzeże betonowe + kąpielisko 40×15
19,850z prawej zrzut wód chłodniczych „dużego obiegu” el. Konin, i EL. Pątnów wodospad kanał szer. 30 umocniony płytami
21,000z prawej wieś Głębockie
21,000z lewej wieś Stanisławowo
21.700wypływamy z Jez. Ślesińskiego. Powierzchnia 152 ha, długości ok. 5 km. maksymalna głębokość wynosi 26 m.
Jezioro sztucznie ogrzewane, gdyż tak jak pozostałe dwa, służy do
chłodzenia pobliskich elektrowni. Wiele ośrodków rekreacyjno –
wypoczynkowych.
21,750z lewej ujście rowu melioracyjnego
21,950 linia wys. napięcia Ewn
22,430 linia wys. napięcia Ewn
22,460rurociąg naftowy napowietrzny „Przyjaźń”
22,500z prawej wieś Żółwiniec
22,530rurociąg naftowy podwodny „Przyjaźń”
22,600 kabel energetyczny podwodny Pern Płock
22,750most drogowy Żółwiniec konstrukcja żelbetowa
22,800linia wys. napięcia Ewn
23,300z prawej wieś Nowa Ruda
23.500wpływamy na Jez. Czarne
23,680 z lewej ujście rowu melioracyjnego
24,000z lewej wieś Gawrony
24.100wypływamy z Jez. Czarnego
24.130 z wpływamy na jaz piętrzący Q=13m3/s, b=2,0m, kl.
bud. I rok bud. 1985 24,240 śluza. nr 3 Gawrony dług. 59,8 m szer. 9,6
m, a różnica poziomów 3,55m. do kolejnej śluzy 1,6 km „0” dół 78,91 „0”
góra 80,65; kl bud. I rok bud. 1946-48 telefon: (63) 268-51-62
24.250linia wys. napięcia Ewn
25,850z lewej wieś Koszewo
25,850śluza. nr 4 Koszewo.
dług. 59,6 m szer. 9,6 m, a
różnica poziomów 3,76 m do kolejnej śluzy 55,09 km („0” góra – 75,416m;
„0” dół 75,411m) rok bud 1946-48
telefon: (63) 268-51-50
26,200most. drogowy Koszewo konstr. żelbet
26,460z prawej ujście górnego biegu Noteci (zwanej też
Notecią Wschodnią). miejscowość Kalina zastawka z kładką b=4,0 m z
prawej miejscowość Noć leżała niegdyś nad południową zatoką jeziora
Gopło.
Według zapisków, mieszkała tu Rzepicha, przyszła żona Piasta
Kołodzieja. Noć była miastem, którego znaczenie upadło po najeździe
Krzyżaków.
27,500z lewej ujście rz Lisewki b=3.0 m
29,000 z lewej wieś Warzymowo we wczesnym średniowieczu tu sięgało Gopło.
Zgodnie
z tutejszą legendą, w warzymowskim grodzie miał urodzić się Piast
Kołodziej. Kolejne podania mówią o tym, że w warzymowskim kościele
Rzepicha ukryła skarb. Wszystkie burze dziejowe przetrwał tylko kościół
gotycki wzniesiony w XV w. Relikty grodu Goplan i wzniesionego później
na jego zameczku znajdują się w wzgórku nad kanałem.
29,000 z prawej wieś Broniszewo
29,500z lewej wieś Goplana
29,800linia wys. napięcia Ewn
30,000z prawej miasto Wywożnia
31,590z prawej miasto Przewóz „0” 75,675
31,590 most drogowy Przewóz
32,000 z prawej wieś Mielnica Duża
32,000 Połączenie Kanału Ślesińskiego z Jeziorem Gopło.
Granica Inspektoratów w Poznaniu i Bydgoszczy

Opis powstał w 2012 r. na podstawie zebranych informacji doświadczonych żeglarzy, przewodników i stron internetowych.

Jezioro Gopło – 27,5 km

Rozwiń aby zobaczyć
Jezioro Gopło o długości 27,5 km (od 32,0 km do 59,5 km szlaku)

jest jeziorem rynnowym podpiętrzonym (jazem w Pakości), zaliczonym do
III klasy drogi wodnej. Wchodzi w skład drogi wodnej Warta K. Bydgoski.
Szlak żeglowny oznakowany jest znakami pływającymi- pławami, także
znakami żeglugowymi brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi 50,0 m.
Głębokości na szlaku wahają się od 1,80 do 2,40 m (średnia 5,7m )w
zależności od poziomu piętrzenia.

Aktualne odczyty wodowskazu przy moście drogowym w Kruszwicy.

Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.
Gopło jest jednym z największych jezior w Polsce. Ma 2155 ha
powierzchni, 500 do 2500 m szerokości i 16,6 m głębokości. Linia
brzegowa liczy ponad 90 km długości i jest bardzo urozmaicona. Brzegi
jeziora są płaskie, miejscami podmokłe, wyższe tylko w południowej
części, z nieregularnym zadrzewieniem. 

DLA ORNITOLOGÓW 
Jezioro
Gopło wraz z otoczeniem objęte jest programem ochronnym o nazwie
„NATURA 2000”. Wyznaczone brzegi jeziora zaliczone są do ścisłego
rezerwatu przyrody i podlegają pod Nadgoplański Park Tysiąclecia.
Utworzony on został w celu ochrony środowiska przyrodniczego,
krajobrazu oraz walorów historycznych regionu związanego z początkami
państwa polskiego.
Zarząd parku administruje placówkę dydaktyczną o
nazwie „RYSIÓWKA” położoną w malowniczym zakontu parku – na półwyspie
Potrzymiech.

DLA TURYSTÓW 
Atrakcją
turystyczną tego regionu jest Kruszwica położona w północnej części
jeziora z obowiązkowo odwiedzaną Kolegiatą romańską, Mysią Wieżą i
rejsem statkiem wycieczkowym po jeziorze Gopło dokładne informacje
znajdziecie w miejscowym odziale P T T K .

DLA SPORTOWCÓW 
Kruszwica, jest też ośrodkiem sportów wodnych, zwłaszcza wioślarstwa sportowego i żeglarstwa. 
Na wodzie wzdłuż półwyspu rzępowskiego wytyczony jest 2 km-owy tor regatowy. ( znaczne utrudnienie w dniu regat). 
Proponuję planowanie rejsu skoordynować z terminarzem regat. 

DLA WĘDKARZY 
Wody
jeziora zamieszkiwane są przez liczne gatunki ryb; do najczęściej
spotykanych zaliczamy: leszcz, płoć, węgorz, okoń szczupak i sandacz.
Tak szeroka fauna przyciąga licznych wędkarzy. 
Szczegóły odłowu ryb – strefy, ceny i zezwolenia.

Wzdłuż brzegów jeziora znajdują się liczne przystanie sportowe, ośrodki wypoczynkowe, kąpieliska.
Miejsc biwakowych nad brzegiem jest wiele. My polecamy wskazane w opisie.

 

Kilometr / GPSOpis
32,000z kanału Ślesińskiego wpływamy na akwen – jezioro Gopło nazwane przez Długosza Mare Polonorum (Morzem Polaków),
40,600Prom między Złotowem a Ostrówkiem (nośność 30 ton). Prom wahadłowy publiczny (utrzymanie – Urząd Miasta w Kruszwicy)
Dwie
liny stalowe łączące przeciwległe brzegi, po których porusza się prom.
Głębsze jednostki przepływają w momencie, gdy prom cumuje przy brzegu
(liny wtedy luźno zwisają).
46,900rozgałęzienie jeziora: w lewo odchodzi w kierunku
południowym wielka Zatoka Pięciu Wysp, na której obowiązuje zakaz
pływania sprzętem pływającym, oblewająca od zachodu rozległy półwysep
Podtrzymiech; na zatoce i półwyspie kilka rezerwatów przyrody; w prawo
odchodzi ponadkilometrowa zatoka w której końcu rezerwat Kąty
Kickowskie; na wprost główny szlak żeglowny, zwężający się stopniowo w
kierunku Kruszwicy
50,000Zatoczka z prawej tzw. drewnik a za nią hodowla
karpia słychać częste wystrzały z armatek gazowych. Nie są to sygnały
agresji przeciw nam tylko właściciel płoszy tym ptactwo.
55,000Możesz tu spotkać boję z znakiem wodnym zamykającym
szlak żeglarski. Jest ona stawiana na czas regat wioślarskich
odbywających się w niektóre weekendy. Przygotowania akwenu wiążą się z
rozwinięciem lin stalowych podwieszonych do małych bojek określających
tory zawodników. Lina biegnie na głębokości 2 metrów. 
Na ogół znak stawiany jest w piątek i ściągany w niedzielę wieczorem. Terminarz zawodów plan toru regatowego
56,000z lewej wyspa z pomostem startowym – regaty wioślarskie
56,500z prawej okazały pomost stalowy – teren rekreacyjny tzw. „Dzika plaża”.
Początek zabudowy miasta kruszwicy.
56,700W pływamy na rozwidlenie. Po lewej, okazała plaża z
barem i toaletą jest to półwysep rzępowski u nasady którego wznosi się
Mysia Wieża.
Wpływając w lewą zatokę po minięciu zadrzewionej
malutkiej wysepki po lewej tereny rekreacyjne wynajem domków wczasowych /
wędkarskich www.domkinadgoplem.pl.Dalej dotrzemy do przystani Klubu Żeglarskiego „Popiel” w Kruszwicywww.kzpopiel-kruszwica.org, obok okazałe pole namiotowe z pełną infrastrukturą; na końcu zatoki z prawej pomosty Klubu Wioślarskiego Gopło Kruszwica www.kwgoplokruszwica.pl i przystań stateczku spacerowego „RUSAŁKA” należącego do miescowego odziału PTTK z siediba opodal www.pttk-kruszwica.pl 
szlak żeglowny prowadzi z prawej strony półwyspu.
56,800po prawej – wynajem domków letniskowych. Cumujemy przy dawnym bolwergu z pali drewnianych.
57,000Z prawej kruszwicki amfiteatr.
57,000z lewej przystań klubu wioślarskiego z pływającym
pomostem wioślarskim. Obok murowany budynek to budka sędziowska na mecie
toru regatowego. Pod nim betonowy pomost – możliwość cumowania by
zwiedzić na wzgórzu stojącą Mysią Wieżę, pozostałość dawnego zamku
królewskiego z XIV w.
57,000W okresie regat wioślarskich jest tu meta; Uwaga na
linę stalową z numerami pól startowych łączącą obydwa brzegi. Wysokość
prześwitu ???

57,100 
520 40 ′ 22,95 ″ PN 
180 19 ′ 40,90 ″ Wsch. 

z lewej przystań WOPR w okresie letnim dyżury cało dobowe. telefon, lub CB radio K17
57,200 
52o 40 45 PN 
18o 19 30 Wsch.
Kruszwica, most drogowy. szerokość 28 m, prześwit 4,80 m. konstrukcja żelbeton. 
Do najbliższej stacji paliw na wschodnim brzegu około 300 m.
57,250z lewej wodowskaz., w głębi przedsiębiorstwo wodociągowe z okazałą wieżą ciśnień.
57,300 
52o 40′ 28” PN 
18o 19′ 41” WSCH.
Możemy tu spotkać boje zamykającą tor żeglugowy stawianą w piątek i zdejmowaną w niedzielę tylko w okresie regat wioślarskich 
prawej przystań i hangary Ośrodek Sportów Wodnych Związków Zawodowych Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” s.a. w Kruszwicy.
57,400z lewej wybetonowane nabrzeże – dawniej punkt
czerpania wody dla straży pożarnych. Obecna infrastruktura uczyniła to
nabrzeże miejscem wędowania mieszkańców miasteczka.
57,600 
52o 40′ 38” PN 
18o 19′ 30” WSCH.
z lewej siedziba Gospodarstwa Rybackiego w Kruszwicy. Dalej liczne małe hangary rybackie z pomostami.
57,800z lewej Hotel Magdalenka. 
www.hotelmagdalenka.pl
57,840 
52o 40 26 PN 
18o 19 41 WSCH.
Kruszwica, most kolejowy, konstrukcja żelbeton. szerokość 16 m, przeswit 5,40 m
Pod
mostem rozciągnięta jest zastawa rybacka (sieci nie zawsze widoczne nad
wodą). Proponuję skontaktować się z Gospodarstwem Rybackim w Kruszwicy.
Za mostem z prawej romańska kolegiata u jej podstawy cmentarz miejski. (brak miejsca do cumowania)
Za mostem z lewej teren Krajowej Spólki Cukrowej zakład w Kruszwicy. W głębi potężny betonowy silos – magazyn cukru.
59,000z prawej kanał łączący pobliskie jezioro Tryszczyn. 
W pobliżu granica administracyjna miasta Kruszwicy.
59,200z prawej ujście Kanału Bachorze, łączącego Noteć ze
Zgłowiączką, pozostałość dawnego szlaku wodnego, obecnie rowu
melioracyjnego niedostępnego nawet dla kajaka
59,500ujście Noteci z jeziora Gopło; jej szerokość to 15 – 20 metrów, płynie prostymi odcinkami z nieznacznymi zakolami; 
Z lewej Kobylniki obok wsi w pięknym parku stoi pałac z 1900 r. obecnie udostępniony na hotel.
 Dalej stalowy most drogowy w Kobylnikach,

Opis powstał w 2012 r. na podstawie zebranych informacji doświadczonych żeglarzy, przewodników i stron internetowych.

Noteć górna skanalizowana – 62,1 km

Rozwiń aby zobaczyć
Rzeka Noteć górna ma długość 62,1 km / od km 59,5 do 121,6/,

jest rzeką skanalizowaną, przepływającą przez pięć jezior w kolejności
od J. Gopło: Szarlej, Mielno, Wojdal, Sadłogoszcz, Pturek /druga nazwa
Wolickie/, zaliczona do klasy Ia drogi wodnej. Wchodzi w skład drogi
wodnej Warta – K. Bydgoski. 
Od jazu w Leszczycach do
Pakości wybudowano kanał długości 7,65 km skracający drogę wodną o 17
kilometrów. Pomiędzy śluzami w Pakości i Antoniewie droga wodna biegnie
nadal korytem Noteci. Szerokość 10 metrów (wrzesień) głębokość 1,3 – 2,6
m. 

Koryto rzeki ubezpieczone jest budowlami faszynowymi,
przeważnie opaskami z kiszek i walców, wzmocnionymi palisadą. Posiada
dwie śluzy żeglugowe jednokomorowe o wymiarach komór 42,0 x 4,93 m
wykonane z betonu i cegły klinkierowej. Za pomocą nich statki pokonują
spad wynoszący 4,65 m /w kierunku K. Górnonoteckiego/. Szerokość szlaku
żeglownego wynosi od 15 do 20 m i jest on oznakowany znakami żeglugowymi
brzegowymi.

Głębokości na szlaku wahają się od 0,80 do 1,20 m w
zależności od poziomu piętrzenia. Okres nawigacji: od kwietnia do
listopada. 

Ze względu na mniejsze gabaryty śluz, dopuszczalne wymiary
statków, jakie mogą poruszać się po tej drodze wodnej wynoszą: długość –
42,0 m a szerokość – 4,88 m. Noteć górna płynie szeroką i bardzo płaską
doliną. Spadek rzeki jest niewielki /na niektórych odcinkach wynosi
0,08 do 0,1 m. Na skraju doliny występuje krajobraz równin i wzniesień
morenowych, pagórkowaty pojezierny oraz terasów z wydmami. Szlak
urozmaicają wyżej wymienione jeziora, z których największe to Mielno i
Pturek. Wzdłuż ich brzegów jest kilka przystani sportowych i miejsc do
zacumowania.

 

Kilometr / GPSOpis
59,500wypływ skanalizowanej Noteci z jeziora Gopło; jej
szerokość to 15 – 20 metrów, płynie prostymi odcinkami z nieznacznymi
zakolami; za wypływem stalowy most drogowy w Kobylnikach, przeswit –
ponat 4 m.
Z lewej wieś Kobylniki ciekawostka historyczna to pałac z 1900 r. (obecnie hotel) z parkiem krajobrazowym;
61,300jezioro Szarlejskie; płynąć na wprost; w prawo rozciąga się główny akwen jeziora, położony w bok od szlaku
62,100wypływ Noteci z jeziora Szarlejskiego; odcinek do Pakości niezbyt malowniczy, przez tereny przemysłowe
64,600Most kolejowym. Konstrukcja stalowa prześwit 3,5 m
67,380Mątwy, most kolejowy, konstrukcja stalowa, prześwit – 2,8 m. 
z lewej wieś Tupadły, 
z prawej na odcinku ponad 2 kilometrów zakłady chemiczne Soda Mątwy w Inowrocławiu
67,400Mątwy, most drogowy, prześwit – ponad 4 m. Zaraz za nim rurociąg przerzucony nad rzeką;
74,900w lewo przy samotnym budynku odchodzi w lewo w stronę jeziora Pakoskiego stare koryto Noteci, tzw. Stara Noteć; 
uwaga!
obecnie woda płynie nim od jeziora Pakoskiego w stronę Noteci; jest to
szlak o długości 11,5 km, dostępny tylko dla kajakarzy bardzo uciążliwy z
uwagi na zarastanie i cztery przenoski: na odejściu z Noteci przez
zastawkę, kolejną zastawkę i dwie tamy przegradzające szlak – przenoski
po 100 metrów (dane ze spływu w sierpniu 1994r.)
74,100Leszczyce, drewniany most drogowy, przeswit – ponad 4 m
74,760Kościelec Kujawski, most kolejowy przeswit 3,2 m
75,500Kościelec Kujawski, most drogowy, przeswit ponad 4 m; 
z lewej w odległości kilku kilometrów widać zakłady sodowe w Janikowie
77,200Gorzany, murowany most drogowy, przeswit ponad 4 m; 
z lewej tereny przemysłowe (osadniki)
78,900Lechowo, most drogowy, przeswit ponad 4 m
80,4w lewo odchodzą kanał w stronę jeziora Pakoskiego, za nim jaz odprowadzający nadmiar wody do Noteci Zachodniej
80,94śluza Pakość. Dług. 42 m szerokość 4,93 m odległść
do nastepnej śluzy 35,14 km. Telefon: (52) 351-81-32, kom 0666 87 90 19
nad nią most drogowy; z prawej przy śluzie można biwakować po
uzgodnieniu ze śluzowym; zaraz za śluzą ujście Noteci Zachodniej
(Kwieciszewicy) z lewej strony, tuż za nim most kolejowy
81,940Pakość, most drogowy, przeswit 2,9 m. Za nim kładka dla pieszych;
z
prawej kaplica; z lewej centrum miejscowości: barokowy kościół św.
Bonawentury i rynek z ratuszem i ciekawymi domami z przełomu XIX i XX
w.; w okolicy Pakości kaplice kalwaryjskie z XVII w., w tym na wzgórzu
przy szosie prowadzącej do Barcina kościół Ukrzyżowania i kaplica Grobu
Świętego
84,000początek jeziora Mielno, malowniczego, o
rozczłonkowanej linii brzegowej, podzielonego wąskimi przesmykami na
trzy plosa; nad pierwszym z nich w Łącku port jachtowy, nad drugim w
Mielnie kemping, do trzeciego plosa od zachodu przylegają wypełnione
wodą wyrobiska kopalni kruszywa
89,000wypływ Noteci z jeziora Mielno; szlak prowadzi obrzeżem jeziora Wojdal, w tym miejscu zarastającego
90,200Wojdal, most drogowy; przeswit ponad 4 m; 
ładny odcinek wśród lasów na obu brzegach
93,700jezioro Sadłogoszcz; w odległości kilku kilometrów na południu widoczna cementownia
95,900wypływ Noteci z jeziora
99,140Barcin, most drogowy, przeswit 3,8 m, przed mostem z
prawej dobre miejsce na postój; kolejne takie miejsce z lewej strony
przy neoromańskim kościele, stąd najbliżej na rynek; potem kolejno most
drogowy i kładka dla pieszych
101,900ujście Noteci do jeziora Wolickiego (Pturek), przy
wpływie z lewej możliwy biwak; płynąc lewym brzegiem po 1,3 km dociera
się do przesmyku na jezioro Kierkowskie, końca szlaku Foluskiej Strugi;
szlak Noteci prowadzi w prawo
104,200wypływ z jeziora Wolickiego, za nim most we wsi
Pturek; malowniczy odcinek rzeki, płynącej wzdłuż lasu (z prawej
strony), w nim niezłe miejsca biwakowe
107,700Lubostroń z prawej zabytkowy pałac położony w obszernym parku; przed mostem miejsce biwakowania stad około 2 km do pałacu.
109,800Lubostroń, most drogowy, przeswit ponad 4 m; 
Rzeka
płynie wśród łąk łagodnymi zakolami, we wsi Załachowo w dwóch miejscach
docierając w pobliże biegnącej lewym brzegiem szosy
115,700rozwidlenie: w prawo odejście na jazy, płynąć w lewo w kierunku śluzy
116,030śluza Łabiszyn. Dług. 42 m szer. 4,93 m odległośc do kolejnej śluzy 5,7 km 
telefon: (52) 589-26-87, kom. 0606 77 41 41
116,080Łabiszyn – most drogowy; przeswit – 3,3 m. Przy śluzie z lewej miejsce biwakowania; 
w
Łabiszynie warto zobaczyć klasztor Elżbietanek z kaplicą –
pozostałością kościoła z XVI – XVII w., barokowy zespół poreformacki,
dwór z XIX w. i dwa rynki – w Łabiszynie istniały bowiem dawniej obok
siebie dwa miasta, jedno średniowieczne, drugie założone w 1772 roku
116,720most drogowy, prześwit ponad 3,50 m; 
za mostem z prawej dopływ kanału jazowego i kolejny most
118,800Oburznia, most, przeswit ponad 4 m
121,600śluza Atoniewo, dług. 42 m szer. 5,01 m . odległość do kolejnej śluzy 3,31 km. 
Telefon: (52) 384-61-05, kom. 0604 44 43 91
rozwidlenie: w prawo poprzez jaz odchodzi Noteć (Nowy Kanał Notecki), 
na
wprost prowadzi Kanał Górnonotecki w stronę Kanału Bydgoskiego; lepiej
płynąć Kanałem Górnonoteckim, gdyż Nowy Kanał Notecki to w zasadzie
większy rów melioracyjny, często zarośnięty; spływ Notecią jako rzeką
można podobno na tym odcinku rozpocząć we wsi Brzoza (z Brzozy do
Dębinka to około 9 km)

Opis powstał w 2012 r. na podstawie zebranych informacji doświadczonych żeglarzy, przewodników i stron internetowych.

Kanał Górnonotecki – 25,0 km

Rozwiń aby zobaczyć
Kanał Górnonotecki znajduje się w Kotlinie Toruńskiej odgałęzia się na południe od śluzy Antoniewo. Jest to kanał sztucznym łączącym Noteć górną z Kanałem Bydgoskim. Liczy 25,0 km długości (od 121,6 km do 146,6 km) i jest ostatnim odcinkiem drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski zaliczony do klasy Ia drogi wodnej. 

Posiada sześć śluz żeglugowych jednokomorowych o wymiarach komór 42 x 5 m wykonanych z betonu, cegły klinkierowej i ciosów kamiennych. Za pomocą nich statki pokonują spad wynoszący 13,68 m (w kierunku Kanału Bydgoskiego).Przy każdej śluzie jest zbudowany jaz służący do odprowadzania nadmiaru wód rz. Noteci krzyżującej się z kanałem lub z własnych lokalnych zlewni. Kanał Górnonotecki jest jednocześnie źródłem, zaopatrującym w wodę Kanał Bydgoski.

Kanał Górnonotecki najpierw płynie prostymi odcinkami, następnie końcowy odcinek kanału (od 137,5 do 146,6 km) poprowadzony został krzywiznami wśród niewielkich, lesistych wzniesień. Wysokie, piaszczyste brzegi z bogatym zadrzewieniem tworzą bardzo ładny krajobraz, niezwykle atrakcyjny turystycznie.

Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 15 do 20 m i jest on oznakowany znakami żeglugowymi brzegowymi. Głębokość wody w kanale waha się od 0,80 do 1,20 m w zależności od poziomu piętrzenia.

Okres nawigacji: od kwietnia do listopada. 

Przy WWŻ najmniejsze prześwity występują pod mostami: drogowym przy śluzie nr 6 w Dębinku w km 130,78 – 4,0 m, drogowym w Łochowie w km 144,36 – 4,0 m, drogowym przy śluzie w Łochowie w km 144,98 – 3,6 m. Prześwity pozostałych mostów wynoszą ponad 4,0 m.

 

Kilometr / GPSOpis
121,800za śluzą Atoniewo płyniemy na wprost. Wpływamy w Kanał Górnonotecki w stronę Kanału Bydgoskiego
219,500Dębinek, skrzyżowanie Noteci z Kanałem Górnonoteckim w jego 130,5 kilometrze; za skrzyżowaniem kilkoma meandrami po 400 m Noteć doprowadza do jazu pod mostem, tuż za nim próg; przenoska kajaka prawą stroną ok. 40 m; kilkaset metrów niżej niski próg betonowy, spływalny
214,900Rudy, most drogowy
211,900drewniana kładka, tuż za nią z prawej dopływ kanału odprowadzającego wody z Kanału Górnonoteckiego
210,4 00z prawej Zamość, most drogowy; w lewo Rynarzewo
209,000z lewej ujście Gąsawki, za nim most kolejowy; rzeka odtąd aż do Nakła meandruje wśród rozległej doliny, przy niej łąki, w oddaleniu po obu stronach lasy
206,000jaz wśród łąk, można spławić pod zastawą kajaki, ewentualna przenoska 40 m; z p. wieś Turczyn
201,900Tur, most, za nim rozwidlenie z jazami; płynąć pod prawymi zastawkami; malowniczy i odludny odcinek
197,300most wśród łąk
194,500Chobielin, dawny młyn, przenoska lewą stroną 80 m przy murze dworu – obecnie rezydencja prywatna; za miejscem wodowania most; z prawej za wałem rozległe stawy rybne; z lewej na zboczach doliny widoczne wsie Janowo, Gostusza i Paterek
187,0 (39,1)połączenie Noteci z Kanałem Bydgoskim; przed nim nad Notecią miejsce dla wędkarzy z wiatami i ławkami

Opis powstał w 2012 r. na podstawie zebranych informacji doświadczonych żeglarzy, przewodników i stron internetowych.

 

Łączna długość drogi wodnej wynosi 146,6 km. 

Opis powstał w 2012 r. na podstawie zebranych informacji doświadczonych żeglarzy, przewodników i stron internetowych.

 
 
 
Przewiń do góry