Przysięga Ratownika WOPR
Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swe godło niebieski krzyż i złotą kotwicę, przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne, dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku, pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy i działania zależeć może życie ludzkie.
„Ratownicy zjawiają się gdy ty potrzebujesz pomocy, bez względu na pogodę
Walczą- .....aby inni mogli żyć”
W ratowaniu życia ludzkiego żadne granice nie mają znaczenia.
Stanisław Knoff, Gdańsk
Będąc Ratownikiem Wodnym:
Ratujesz Życie, Rozwijasz się , Poznajesz nowych ludzi.
Lubisz pływać?
Chcesz pomagać innym? Jesteś odpowiedzialny? Przyłącz się do NAS!
Poprzedni
Następny

PROJEKTY UNIJNE

Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych – etap II

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0002/23

Lider Projektu:

Partnerzy Projektu:

Cel projektu: zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego

Przedmiot projektu:

 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Torba/Plecak medyczny R1
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Defibrylator AED
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Respirator transportowy
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Port najazdowy pod skuter
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Suchy skafander wraz ocieplaczem  do nurkowania
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kombinezon suchy
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kamizelki asekuracyjne
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Pompa zanurzeniowa
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Skuter podowodny
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kołyska ratownicza
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Wyrzutnia pneumatyczna
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Pilarka Spalinowa
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Przyczepa kontenerowa
 • Zakup specjalistycznego sprzętu –   Pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kaski do ratownictwa wodno-lodowego
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Rękawiczki neoprenowe
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Materac próżniowy
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kombinezon do Grup Poszukiwawczo Ratowniczych
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Przyczepa do quada
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Dron z kamerą termowizyjną
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Sonar/echosonda
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Urządzenie GPS
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Skafander neoprenowy „mokry” RATOWNIK
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Plecak Modułowy Ratownika Medycznego z wyposażeniem
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Myjka ciśnieniowa do mycia sprzętu ratowniczgo
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Radiotelefony cyfrowe stacjonarne
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Łodż ratownicza z przyczepą podłodziową
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Sztormiak komplet
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Kamizelka taktyczna – medyczna
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Latarka czołowa ledowa
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Latarka typu szperacz
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Pompowana deska ratownicza
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Ratownicza łodź wiosłowa
 • Zakup specjalistycznego sprzętu – Radiotelefony cyfrowe przenośne

Termin realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.12.2023

Wartość projektu: 1 133 259,22 zł

Wartość dofinansowania: 963 270,33 zł

Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.075.2023 z dnia 06.09.2023r.

Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0005/22

Lider Projektu:

Partnerzy Projektu:

Cel projektu: zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego

Przedmiot projektu:

 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- skutera wodnego”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- przyczepy do skutera”           
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- platformy ratowniczej do skutera”   
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- portu najazdowego pod skuter”        
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- portu najazdowego pod łódź”            
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- kombinezonu suchego”        
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- kamizelek asekuracyjnych”   
 • „Zakup specjalistycznego sprzętu- kasków na skuter wodny z komunikacją”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- silnika zaburtowego „
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- pneumatycznych sań ratowniczych wodno-lodowych”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- kasków do ratownictwa wodno-lodowego „
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- rękawic neoprenowych”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- Quadów”    
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- kasków na quad z komunikacją”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- przyczepy do quada”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- drona z kamerą termowizyjną”
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- Sonarów/echosondy”           
 • „Zakupspecjalistycznegosprzętu- radiotelefonów cyfrowych”

Termin realizacji projektu: 01.06.2023 – 31.10.2023

Wartość projektu: 1 174 519,31 zł

Wartość dofinansowania: 998 341,41 zł

Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.044.2023 z dnia 22.05.2023r.

Ratownik wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego

Nr projektu: RPKP.10.04.02-04-0009/20

Lider Projektu: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-pomorskiego


Partnerzy Projektu:
 Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Toruniu
 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy
 Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 915 osób dorosłych zamieszkujących woj. kuj-pom. i należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez uzyskanie tytułu Ratownika w okresie 15.10.2020 –30.06.2023r.

Planowane do realizacji szkolenia:
1/ Kurs Ratownik Wodny
2/ Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
3/ Kurs Sternik motorowodny
4/ Kurs Płetwonurek

Termin realizacji projektu: od 2020-10-15 do 2023-06-30

Wartość projektu: 4 041 462,25 zł

Wartość dofinansowania: 3 580 462,25 zł

Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.467.2020 z dnia 18.11.2020r.

Przewiń do góry